Oslavy Dňa mesta Košice 2018

Oslavami Dňa mesta Košice si už tradične pripomíname udelenie prvej európskej mestskej erbovej listiny. Košiciam ju 7. mája 1369 udelil panovník Ľudovít Veľký. Mesto Košice srdečne pozýva všetkých Košičanov i návštevníkov mesta na v poradí už 24. ročník osláv Dňa mesta Košice. Metropola východu sa od 28. apríla do 8. mája premení na mesto tanca, hudby, športu, farieb, dobrého jedla, ale i vzdelávania a charity. 

Z bohatej programovej ponuky si bude môcť vybrať každý, pripravené sú tradičné podujatia aj prekvapenia a zaujímavé novinky. Pripravených je 30 hlavných a 35 sprievodných podujatí, v ktorých vystúpia stovky účinkujúcich. Nemalou mierou prispejú deti, žiaci základných škôl, profesionálni umelci i aktívni seniori. Organizátorom je Mesto Košice, ktoré pri ich príprave spolupracuje s agentúrami a občianskymi združeniami pôsobiacimi v našom meste, alebo v blízkom okolí. Väčšina programov bude aj v tomto roku interaktívnych, čo znamená, že sa do nich môžu diváci priamo zapojiť.

Program nájdete tu >>